Несен Леонід Миколайович

Кафедра: Кафедра Менеджменту, маркетингу та економіки
Посада: доцент

Публікації

Інші (2)

1. Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи для студентів напряму підготовки «Менеджмент» [Текст] / уклад. : Н. П. Карачина, Л. М. Несен, О. В. Штовба. - Вінниця : ВНТУ, 2014. – 45 с.
2. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент організацій» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» [Текст] / уклад. : Л. М. Несен, О. Г. Ратушняк, І. В. Причепа. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 49 с.

Монографії (2)

1. Поведінкові аспекти реалізації соціальних функцій у сучасному українському бізнесі [Текст] : монографія / О. В. Мороз, Н. П. Карачина, В. М. Семцов [та ін.]. – Вінниця : ФОП Рогальська І.О., 2014. – 242 с. - ISBN 978-617-7171-15-6.
2. Білоконь Т. М. Санація підприємств: організаційно-економічний механізм [Текст] : монографія / Т. М. Білоконь, Л. М. Несен. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 152 с. - ISBN 978-966-641-352-2.

Статті (16)

1. Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання / Уклад. Н. П. Карачина, А. В. Вітюк, Л. М. Несен, О. А. Сметанюк. – Вінниця : ВНТУ, 2021. – 46 с.
2. Вітюк А. В. Соціальне регулювання: прожитковий мінімум та його спроможність забезпечувати базові потреби людини [Текс] / А. В. Вітюк, Л. М. Несен // Сучасні питання економіки і права: збірник наукових праць. 2020. – Випуск 2(12). Серія: економічні науки. – С. 165-179. – ISSN 2222-5323.
3. Кривіцька В. В. Інтегральна оцінка конкурентоспроможності підприємства альтернативного водозабезпечення [Електронний ресурс] / В. В. Кривіцька, Л. М. Несен // Ефективна економіка. – 2019. – №5. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7074
4. Несен Л. М. Тактика реалізації стратегії блакитного океану через реінжиніринг бізнес-процесів [Текст] / Л. М. Несен, О. П. Жгун, І. І. Околіта // Причорноморські економічні студії. – 2017. – №16. – С. 79-84. – ISSN 2524-0897 – Режим доступу до журналу: http://bses.in.ua/journals/2017/16_2017/19.pdf
5. Мороз О. В. Альтернативні теорії ринку та їх використання в регулятивній політиці [Текст] / О. В. Мороз, Л. М. Несен, Л. С. Філатова // Економіка Розвитку.— Харків : ХНЕУ, - № 1. - 2015. — С. 20 - 26.
6. Обґрунтування функціональності ринку молочної продукції в Україні [Текст] / О. В. Мороз, Н. П. Карачина, Л. М. Несен, Л. С. Філатова // Економіка, Фінанси, Право. - 2014. - № 12. - С. 8-13.
7. Обґрунтування функціональності ринку молочної продукції в Україні [Текст] / О. В. Мороз, Н. П. Карачина, Л. М. Несен. Л. С. Філатова // Економіка. Фінанси. Право. – 2014. – № 12/1. – С. 8-13.
8. Мороз О. В. До питання методології дослідження сучасних ринків [Текст] / О. В. Мороз, Л. М. Несен, Л. С. Філатова // Бізнес Інформ. - 2014. - № 11. - С. 8-14.
9. Несен Л. М. Дифузія в інноваційних процессах [Текст] / Л. М. Несен // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам`янець-Подільський, 2008. – Вип. 16, т. 3. - С. 127–129.
10. Несен Л. М. Ринкове позиціонування як фактор прискорення дифузії інформації про інновації [Текст] / Л. М. Несен, В. В. Несен, О. Г. Ратушняк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2008. - № 633. – С. 491-500.
11. Несен Л. М. Еколого-економічна оцінка теплоізоляційного матеріалу "Екофібер" [Текст] / Л. М. Несен, О. Г. Ратушняк // Будівництво України. - 2007. - № 5. - С. 30-33.
12. Бабур Л. Г. Інвестиційна та будівельна діяльність Вінниччини як передумова розвитку промисловості будівельних матеріалів [Текст] / Л. Г. Бабур, Л. М. Несен, Т. Г. Ровенчак // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві (за матеріалами 5-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції). – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – С. 288-294.
13. Несен Л. М. Актуальність "інноваційного маркетингу" для виробників будівельних матеріалів та виробів [Текст] / Л. М. Несен, В. В. Несен // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві : збірник наукових праць. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – С. 130-145.
14. Несен Л. М. Методико-організаційні підходи до становлення інноваційної сфери в Україні [Текст] / Л. М. Несен // Соціально-економічні пріоритети сталого розвитку : збірник наукових праць. –Київ : Ін-т економіки НАНУ, 2003. – С. 19-30.
15. Несен Л. М. Актуальність створення вільних економічних зон в Україні [Текст] / Л. М. Несен, Т. В. Сердюк, Ю. В. Дорохіна // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2001. - № 4. - С. 42-47.
16. Сердюк В. Р. Підвищення захисних властивостей бетонів від іонізуючого випромінювання [Текст] / В. Р. Сердюк, Л. М. Несен // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 1993. - № 1. - С. 28-29.

Тези доповідей (20)

1. Несен Л. М. Удосконалення інноваційного маркетингу в підприємництві на основі процесного підходу [Електронний ресурс] / Л. М. Несен, В. М. Тямушева, В. В. Несен // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2020/paper/view/9407.
2. Іорданов А. Ю. Сучасне управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства (на прикладі пат «авангард») [Електронний ресурс] / А. Ю. Іорданов, Л. М. Несен // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2018/paper/view/4196.
3. Шестопалько О. О. Аналіз розвитку світового та вітчизняного ринку нафти [Електронний ресурс] / О. О. Шестопалько, Л. М. Несен // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2018/paper/view/4194.
4. Несен Л. М. Розширена візія концпеції соціально-етичного маркетингу [Електронний ресурс] / Л. М. Несен // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2018/paper/view/5445.
5. Несен Л. М. Взаємозв`язок стратегічного управління та кадрової політики підприємства [Електронний ресурс] / Л. М. Несен, С. О. Олійник // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2017/paper/view/3014.
6. Несен Л. М. Збутова політика як фактор формування монополістичної конкуренції [Електронний ресурс] / Л. М. Несен, В. В. Несен // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2016/paper/view/1082.
7. Мороз О. В. Проблеми і перспективи вищої освіти України в світлі безвізового режиму з ЄС [Текст] / О. В. Мороз, Л. М. Несен // Збірник доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Міграція між Україною та ЄС: виклики безвізового режиму", 15 грудня 2016 р. - Львів, 2017. - С. 168-170.
8. Несен Л. М. Теоретичні та практичні аспекти регулювання конкуренції [Текст] / Л. М. Несен // Матеріали XLIV регіональної щорічної науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, науковців та студентів кафедри менеджменту та моделювання в економіці Вінницького національного технічного університету з участю працівників підприємств м. Вінниця та Вінницької обл. – Вінниця : ФОП Рогальська І. О., 2015. – С. 31-35.
9. Мороз О. В. Методологічні аспекти обґрунтування процесу збору маркетингової інформації в залежності від типу конкурентної ринкової структури [Текст] / О. В. Мороз, Л. М. Несен // Тези доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг та логістика в системі менеджменту». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 251-253.
10. Несен Л. М. Реалізація стратегії блакитного океану через реінжиніринг бізнес-процесів: практичний аспект [Текст] / Л. М. Несен // Поведінкові засади розвитку підприємств в контексті менеджменту: генезис і перспективи : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця : ФОП Рогальська І. О., 2014. – С. 65-70.
11. Несен Л. М. Інноваційні підходи до системи оплати праці в посередницьких організаціях [Текст] / Л. М. Несен, В. В. Несен // Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – С. 337-340.
12. Несен Л. М. Дифузія інформації в інноваційних процесах [Текст] / Л. М. Несен, В. В. Несен // Матеріали VI регіональної науково-практичної конференції «Теорія та практика сучасного підприємства в контексті парадигми економічної безпеки». – Вінниця : ВНТУ, 2010. – С. 199-201.
13. Несен Л. М. Інформаційна взаємодія в інноваційних процесах [Текст] / Л. М. Несен, В. В. Несен // Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – С. 325-326.
14. Несен Л. М. Активізація дифузії технологічних інновацій через залучення іноземних інвестицій в регіон [Текст] / Л. М. Несен, Ю. І. Богачук, В. Г. Борисенко // Проблеми формування конкурентоспроможності підприємств за умов нестабільності світової економіки: Матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – С. 33-37.
15. Несен Л. М. Трансфер і дифузія технології: сутність та взаємозв`язок понять [Текст] / Л. М. Несен // Тези доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг та логістика в системі менеджменту», Львів, 6-8 листопада 2008 р. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – С. 319-320.
16. Несен Л. М. Організаційні аспекти дифузії інновацій на ринку будівельних матеріалів та послуг [Текст] / Л. М. Несен, В. В. Несен // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми інноваційного розвитку держави», 29-30 жовтня 2008 р. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2008. – Т. 9. - С. 35-38.
17. Несен Л. М. Організаційно-фінансове забезпечення інноваційного розвитку будівництва [Текст] / Л. М. Несен // Організаційно-правові аспекти та економічна безпека сучасного підприємництва : матеріали IV регіональної науково-практичної конференції. – Вінниця : ВНТУ, 2007. – Ч. 2. - С. 70-73.
18. Несен Л. М. Стратегія інноваційного розвитку м. Вінниці: методологічний і аналітичний аспекти [Текст] / Л. М. Несен, А. І. Марченко // Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Інноваційно-інвестиційна модель розвитку економіки Вінниччини» : [зб. наук. праць]. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. – С. 166-171.
19. Сердюк В. Р. Низкотемпературные нагреватели [Текст] / В. Р. Сердюк, Л. М. Несен, М. С. Лемешев // Тезисы докладов первой Всеукраинской научно-практической конференции “Прогрессивные технологии и машины для производства стройматериалов, изделий иконструкций”. — Полтава : ПТУ, 1996. — С. [?].
20. Сердюк В. Р. Низкотемпературные нагреватели [Текст] / В. Р. Сердюк, Л. Н. Несен, М. С. Лемешев // Материалы 35 международного семинара по проблемам моделирования и оптимизации композитов “Моделирование и вычислительный експеремент в материаловедении”. — Одесса : Астропринт, 1996. — С. 107.